POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsze postanowienia dotyczące prywatności (dalej „Postanowienia”) regulują podstawowe zasady i procedury, zgodnie z którymi Sprzedawca – AirBoxBaltic.com (dalej „My”) przetwarza dane osobowe Kupujących (dalej „Twoich”) w sklepie internetowym (dalej „e-sklep”).
1.2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych określają niniejsze Postanowienia, Ustawa Republiki Litewskiej o prawnej ochronie danych osobowych i inne akty prawne regulujące gromadzenie takich danych.
1.3. Zobowiązujemy się do sprzedaży towaru tylko osobom fizycznym, które ukończyły 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, możesz dokonać zakupu tylko za zgodą rodzica lub opiekuna.

2. ZASADY PRZEDŁOŻENIA REJESTRACJI
2.1. W formularzu rejestracyjnym należy podać pełne, kompletne i prawidłowe informacje o sobie.
2.2. Uznajemy i szanujemy prawo do prywatności każdej osoby fizycznej, która odwiedza nasz e-sklep. Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne informacje podane w formularzu rejestracyjnym e-sklepu) w celu:
2.2.1. przetwarzania zgłoszonych przez Ciebie zamówień na towary lub usługi;
2.2.2. rozwiązywania problemów związanych z przedłożeniem lub dostawą towarów;
2.2.3. wypełnienia innych zobowiązań wynikających z umowy.
2.3. Dane osobowe są przetwarzane przy zastosowaniu bezpiecznych środków, które chronią dane przed nieuprawnionym zniszczeniem, ujawnieniem lub innymi bezprawnymi działaniami.
2.4. Twoje dane nieosobowe, tj. dane dotyczące zakupionych przez Ciebie towarów, możemy wykorzystywać w celach statystycznych. Takie gromadzenie danych statystycznych nie umożliwi bezpośredniego ani pośredniego zidentyfikowania Twojej tożsamości. Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych statystycznych osobom trzecim.

3. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB TRZECICH
3.1. Mamy prawo do przekazywania informacji osobom trzecim wyłącznie do celów, o których mowa w ustępie 2 punktu 2.
3.2. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych osobom trzecim bez Twojej odrębnej zgody, poza przypadkami określonymi w ustawodawstwie Republiki Litewskiej.

4. ZMIANA LUB AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH
4.1. Przysługuje Tobie prawo do zmiany i aktualizacji informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym.

5. PRZEDŁOŻENIE INFORMACJI LUB PRETENSJI
5.1. Wszelkie powiadomienia związane z przetwarzaniem danych osobowych przesyłane są na adres e-mail info@airboxbaltic.com.
5.2. Odpowiedź zostanie udzielona w takiej formie, w jakiej otrzymaliśmy zawiadomienie lub reklamację.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które dobrowolnie podasz w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z niniejszymi zasadami.
6.2. Przysługuje Ci prawo żądania sprostowania, zniszczenia Twoich danych osobowych lub wstrzymania, za wyjątkiem przechowywania, działań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
6.3. Przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji o tym z jakich źródeł i jakie dane osobowe zostały zgromadzone, w jakim celu są przetwarzane, dla jakich odbiorców danych są one przekazywane i były przekazywane w ciągu ostatniego roku.
6.4. Dane osobowe są przetwarzane przy zastosowaniu bezpiecznych środków, które chronią te dane przed nieuprawnionym zniszczeniem, ujawnieniem lub innymi bezprawnymi działaniami.

7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
7.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w części lub w całości poprzez publikacji powiadomienia w e-sklepie www.AirBoxBaltic.com.
7.2. Uzupełnienia lub zmiany postanowień Polityki prywatności wchodzą w życie z dniem ich publikacji, tj. od dnia ich publikacji w e-sklepie www.AirBoxBaltic.com.
7.3. Jeżeli nie zgadzasz się z nową wersją Polityki prywatności, masz prawo do pisemnego odstąpienia od niej.
7.4. Jeśli korzystasz z usług świadczonych przez w e-sklep www.AirBoxBaltic.com po wprowadzeniu zmian w Polityce prywatności, uważamy, że wyraziłeś zgodę na zmianę postanowień Polityki prywatności.

Kontakt

info@airboxbaltic.com
+48 786 181 902
ul. Filipowska 31, Suwałki
16-400
Polska

Strona internetowa AirBoxBaltic.com prowadzi dystrybucję produktów
w krajach Unii Europejskiej zgodnie z certyfikatem handlowym nr wydanym przez
Państwową Inspekcję Podatkową Republiki Litewskiej.
XF611065-2, w imieniu Ana Juchnevič

Visa Mastercard